Realitní zákon

17.05.2021

Co je na tomto zákonu tak důležité?

1. Realitní makléř nemůže být kdokoli

Stát se realitním makléřem mohl prakticky kdokoli. Šlo o volnou živnost, takže si stačilo vyřídit živnostenský list a začít. Dle schváleného návrhu zákona se podnikání v realitách stalo vázanou živností, k jejímuž provozování je nutná kvalifikace. Zájemce o práci realitního makléře tak musí mít aspoň středoškolské vzdělání kombinované s tříletou praxí, nebo složit státní zkoušku Obchodník s realitami. 

Další podmínkou pro získání živnosti bude bezúhonnost. To znamená, že makléři a dokonce ani majitelé realitních kanceláří nesmí mít z minulosti záznam o odsouzení za trestný čin v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování.

2. Povinné pojištění

V návrhu zákona je zakotvena nutnost pojištění pro případ náhrady škody způsoben výkonem realitního zprostředkování. Limity jsou navrženy na nejméně 1.570.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 3.500.000 Kč pro více pojistných událostí v jednom roce. Pokud nebude řádně uzavřena pojistná smlouva, může být za tento přestupek udělena pokuta do 1.000.000 Kč.

 3. Smlouva jedině v písemné podobě

Také není možné uzavřít s klientem pouze ústní dohodu. Současně bude možné smlouvu o výhradním zprostředkování sjednat pouze na šest měsíců, přičemž doba může být opakovaně prodloužena. Zároveň výpovědní lhůta nesmí být delší než jeden měsíc.

4. Úschova mimo realitní kancelář

Naprosto zásadní posun se odehrál na poli úschov peněžních prostředků. Úschova bude moci být realizována pouze bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. Banky, advokáti a notáři totiž mohou poskytovat úschovy peněz jen za striktně stanovených podmínek. Například o nich musí vést podrobnou evidenci, hlásit každou úschovu na příslušnou profesní komoru nebo mít na každou jednotlivou transakci zřízený separátní účet.