Založení společnosti na klíč

Založení s.r.o. (společnosti s ručením omezeným) je proces do něhož mnoho klientů vstupuje na vlastní pěst a často se pak dostanou do problémů. Klíč úspěchu totiž není ukrytý jen ve splnění všech náležitostí, ale taky jejich realizace ve správném pořadí, tak aby na sebe jednotlivé kroky navazovaly. Proto jsme v bodech připravili přehled jednotlivých specializovaných činností, které pro klienty provádíme tak, jak jdou za sebou. Stranou ponecháváme počáteční úkony jako výběr názvu společnosti, či volbu adresy sídla, které s klienty vždy konzultujeme předem


Bojujeme za vás ve světě byznysu


Založení s.r.o. krok za krokem

 1. Sepsání notářského zápisu o založení společnosti.
  Obsah musí právně vyhovovat potřebám Vašeho podnikání a vzájemným pravidlům společníků.
 2. Sjednání otevření zvláštního bankovního účtu.
 3. Splacení základního kapitálu na zvláštní účet.
 4. Po připsání částky vyzvednutí a kontrola potvrzení o splacení základního kapitálu.
 5. Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě.
  K tomuto účelu je nutné mít odpovídající notářský zápis.
  Obstarání a předložení nezbytných dokladů o vzdělání a praxi.
 6. Vyhotovení ostatních listin pro statutární a dozorčí orgány společnosti osvědčující způsobilost pro výkon funkce.
  Například čestná prohlášení apod.
 7. Obstarání výpisů z rejstříku trestů členů orgánů společnosti.
 8. Získání souhlasu s umístěním sídla společnosti s ověřeným podpisem.
 9. Sepsání osvědčujícího notářského zápisu a zápis společnosti do Obchodního rejstříku.
  Případně podání návrhu na prvozápis společnosti přes rejstříkový soud.
 10. Ihned po zápisu do Obchodního rejstříku registrace společnosti k příslušným daním
  Typicky daně z příjmu, DPH, silniční, spotřební či jiné
 11. Po zápisu do Obchodního rejstříku zápis skutečných vlastníků společnosti do příslušných evidencí.
 12. Založení dokumentů do sbírky listin.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.